Infinity Movement
To
The Future Station

 • Infinity Movement To The Future Station
 • Infinity Movement To The Future Station
 • Infinity Movement To The Future Station

ข่าวประชาสัมพันธ์

พลิกโฉมทำเลทองย่านหลักสี่ เปิด “ EnCo Terminal ” ยกระดับไลฟ์สไตล์การทำงานในโลกอนาคต

Latest News

บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด ตอกย้ำความสำเร็จผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เปิดตัว EnCo Terminal (EnTer) อาคารสำนักงานที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และการใช้ชีวิตอย่างลงตัว บนทำเลศักยภาพย่าน หลักสี่-ดอนเมือง พร้อมชูแนวคิด The Future Station ด้วยการออกแบบอาคารด้วยเทคโนโลยีทันสมัย

อ่านต่อ
ความเป็นมาเกี่ยวกับ

EnCo

บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด หรือ EnCo ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2547 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,800 ล้านบาท โดย EnCo เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา และบริหารจัดการ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานให้เช่าที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์รวมหน่วยงานธุรกิจด้านพลังงาน

โครงสร้างการ ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นฝ่ายละ 50% วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท : วันที่ 11 สิงหาคม 2547 ทุนจดทะเบียน: 1 ล้านบาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,800 ล้านบาท เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2552

ptt pttep
วิสัยทัศน์ของ

EnCo

“มุ่งมั่นพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และบริหารจัดการอาคารสถานที่ด้วยบริการที่เป็นเลิศเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน” เมื่อปี 2565 คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบวิสัยทัศน์ใหม่ที่ได้ทบทวนและปรับปรุงให้รองรับการขยายตัวของบริษัทในอนาคต โดยมุ่งเน้นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ประเภทอาคารสำนักงาน อาคารที่พักอาศัย โรงแรม และอาคารประเภท Mixed-Use ซึ่งมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และการให้บริการงานบริหารจัดการอาคารสถานที่ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของบริษัท เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายตามวิสัยทัศน์บริษัทฯ

ความเป็นมาเกี่ยวกับ

EnCo Terminal (EnTer)

EnCo ได้เข้าดำเนินการปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ENCO TERMINAL หรือ ENTER เพื่อพัฒนาเป็นอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของบริษัทเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ทั้งภายใน และภายนอกกลุ่ม ปตท. โดยได้พัฒนาอาคารภายใต้แนวคิดการออกแบบ The Future Station เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงอาคารสำนักงานที่ล้ำสมัยที่มีนวัตกรรม และเทคโนโลยี ที่สะท้อนถึงการปรับตัวของอาคารสำนักงานที่เป็นมากกว่าอาคารสำนักงาน ตอบโจทย์การทำงานในธุรกิจกลุ่ม New S-curve ระดับประเทศ ทั้งด้านธุรกิจ Life science และธุรกิจ EV รวมทั้งเป็นศูนย์รวม Future-Tech ทั้งบริษัทในกลุ่ม ปตท. และบริษัทเอกชน กลุ่มธุรกิจ กลุ่ม Startup ของประเทศไทย

ระบบสมาร์ทออฟฟิศ


ให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร มีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาร่วมบริหารจัดการระบบของอาคาร คํานึงถึงเรื่องของโครงสร้างการอาคารที่ออกแบบ ให้ได้มาตรฐานสากล

ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ
ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building Automation System: BAS)
ระบบไร้สัมผัสภายในห้องน้ำ , EnCo Terminal , EnTer
ระบบไร้สัมผัสภายในห้องน้ำ
ระบบบริหารจัดการผู้มาติดต่อ , EnCo Terminal , EnTer
ระบบบริหารจัดการผู้มาติดต่อ
ระบบจดจำเลขทะเบียนรถยนต์ , EnCo Terminal , EnTer
ระบบจดจำเลขทะเบียนรถยนต์ ,
ระบบสแกนหน้าขึ้นลานจอดรถ
ระบบจ่ายเงินค่าที่จอดรถ , EnCo Terminal , EnTer
ระบบจ่ายเงินค่าที่จอดรถ
ระบบกล้องวงจรปิด , EnCo Terminal , EnTer
ระบบกล้องวงจรปิด และ
รปภ. รักษาความปลอดภัย 24 ชม.

ภาพรวม โครงการ

mockup

แบบ แปลน

Master Plan
อาคารสำนักงาน A
อาคารสำนักงาน B
Masterplan EnCo Terminal , EnTer
อาคาร A ชั้น 1 EnCo Terminal
อาคาร A ชั้น 2 EnCo Terminal
อาคาร A ชั้น 3 EnCo Terminal
อาคาร A ชั้น RoofTop Garden EnCo Terminal
อาคาร B ชั้น 1 EnCo Terminal
อาคาร B ชั้น 2 EnCo Terminal
อาคาร B ชั้น 3 EnCo Terminal
อาคาร B ชั้น 4 EnCo Terminal
อาคาร B ชั้น 5 EnCo Terminal
อาคาร B ชั้น 6 EnCo Terminal
อาคาร B ชั้น 7 EnCo Terminal
อาคาร B ชั้น Hall EnCo Terminal

ข้อมูลโครงการ


โครงการก่อสร้าง EnCo Terminal (EnTer) อาคารสำนักงานและจุดนัดพบอันทันสมัยแห่งใหม่ บริเวณย่านหลักสี่ สนามบินดอนเมือง
 • พื้นที่โครงการ EnCo Terminal

  พื้นที่โครงการโดยรวม

  19-3-26 ไร่

 • พื้นที่เช่า EnCo Terminal

  พื้นที่เช่า

  อาคารสำนักงาน A : 3,387 ตร.ม.
  อาคารสำนักงาน B : 12,043 ตร.ม.

 • พื้นที่สำนักงาน EnCo Terminal

  พื้นที่สำนักงาน

  อาคารสำนักงาน A : 3,387 ตร.ม.
  อาคารสำนักงาน B : 7,327.83 ตร.ม.

 • จำนวนชั้น EnCo Terminal

  จำนวนชั้น

  อาคารสำนักงาน A 4 ชั้น
  อาคารสำนักงาน B 9 ชั้น

 • ลานจอดรถ EnCo Terminal

  ลานจอดรถ

  750 คัน พร้อมจุดชาร์จ EV 40 คัน

ที่ ตั้ง

เชื่อมโยงสนามบินดอนเมือง และศูนย์กลางย่านธุรกิจของกรุงเทพฯ

map-neighborho EnCo Terminal

ด้านหน้าโครงการ ติดถนนกำแพงเพชร 6 ใกล้รถไฟฟ้าสายสีแดง – การเคหะ 600 เมตร และห่างจากสนามบินดอนเมือง 4.5 กม.

Contact EnCo Terminal

แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง

กรุงเทพมหานคร 10210

เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:00 น. - 17:00 น.

ENCO TERMINAL หรือ ENTER เป็นอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของบริษัทเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ทั้งภายใน และภายนอกกลุ่ม ปตท. โดยได้พัฒนาอาคารภายใต้แนวคิดการออกแบบ The Future Station เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงอาคารสำนักงานที่ล้ำสมัยที่มีนวัตกรรม และเทคโนโลยี ที่สะท้อนถึงการปรับตัวของอาคารสำนักงานที่เป็นมากกว่าอาคารสำนักงาน ตอบโจทย์การทำงานในธุรกิจกลุ่ม New S-curve ระดับประเทศ ทั้งด้านธุรกิจ Life science และธุรกิจ EV รวมทั้งเป็นศูนย์รวม Future-Tech ทั้งบริษัทในกลุ่ม ปตท. และบริษัทเอกชน กลุ่มธุรกิจ กลุ่ม Startup ของประเทศไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม